تاگ (تسهیلگر ارتباطی گویا) دستگاهی برای برقراری و تسهیل کنندگی ارتباط گفتاری در افرادیست که به هر دلیلی توانایی بیانی خود را از دست داده‌اند .