people-talking

سیستم‌های AAC را بیشتر بشناسیم

شکل‌های مختلفی از سیستم‌های AAC وجود دارند که هر کدام به شیوه ی خاصی به افراد کمک می‌کنند تا از حداکثر توانایی‌های ارتباطی خود بهره‌مند شوند. تیم ارزیابی AAC به توانایی‌ها و نیازهای فردی می‌نگرد و مطابق آن‌ها به فرد کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌ها توسط آسیب شناس گفتار و زبان خواهد بود، که

everybody-communicate

هر کسی ارتباط برقرار می‌کند

همانطور که بارها شاهد این اتفاق بوده‌ایم یک کودک خیلی قبل‌تر از اینکه توانایی صحبت کردن را بدست بیاورد  از طریق گریه کردن، خیره شدن، صداسازی و غیره با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کند.  به طور کلی ما همواره و در تمام طول زندگی با شیوه‌های مختلفی ارتباط برقرار می‌کنیم و این یکی از نیازهای