people-talking

سیستم‌های AAC را بیشتر بشناسیم

شکل‌های مختلفی از سیستم‌های AAC وجود دارند که هر کدام به شیوه ی خاصی به افراد کمک می‌کنند تا از حداکثر توانایی‌های ارتباطی خود بهره‌مند شوند. تیم ارزیابی AAC به توانایی‌ها و نیازهای فردی می‌نگرد و مطابق آن‌ها به فرد کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌ها توسط آسیب شناس گفتار و زبان خواهد بود، که

when-to-use-aac

روش های ارتباطی جایگزین و مکمل (AAC) در چه زمانی کاربرد دارد؟

روش های ارتباطی جایگزین و مکمل (AAC) در چه زمانی کاربرد دارد؟ ممکن است با افرادی مواجه شوید که به واسطه ی آسیب هایی مثل سکته یا ضربه به سر و … مشکلات شدید زبانی و یا صرفا گفتاری پیدا کرده باشند و در موقعیت‎های مختلف قادر به راحت ترین نوع ارتباط (کلامی) نباشند. گاهی