everybody-communicate

هر کسی ارتباط برقرار می‌کند

همانطور که بارها شاهد این اتفاق بوده‌ایم یک کودک خیلی قبل‌تر از اینکه توانایی صحبت کردن را بدست بیاورد  از طریق گریه کردن، خیره شدن، صداسازی و غیره با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کند.  به طور کلی ما همواره و در تمام طول زندگی با شیوه‌های مختلفی ارتباط برقرار می‌کنیم و این یکی از نیازهای

what-is-aac

AAC چیست؟

AAC که مخفف عبارت Augmentative and Alternative Communication است، شامل مجموعه‌ای از ابزارها و استراتژی‌ها به منظور حل چالش‌های ارتباطی روزمره در افراد است. ارتباط می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. برخی از این شکل‎های ارتباطی مانند: گفتار، یک نگاه مشترک، متن، ژسچرها، بیانات چهره‌ای، لمس، زبان اشاره، نمادها، تصاویر، دستگاه‌های تولید کننده گفتار و غیره