what-is-aac

AAC چیست؟

AAC که مخفف عبارت Augmentative and Alternative Communication است، شامل مجموعه‌ای از ابزارها و استراتژی‌ها به منظور حل چالش‌های ارتباطی روزمره در افراد است. ارتباط می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. برخی از این شکل‎های ارتباطی مانند: گفتار، یک نگاه مشترک، متن، ژسچرها، بیانات چهره‌ای، لمس، زبان اشاره، نمادها، تصاویر، دستگاه‌های تولید کننده گفتار و غیره